Hazardous Area Signalling

Hazardous Area : Visual

BExBG LED Beacon

BExBG LED Beacon

Multi-function LED Beacon

D1xB2 LED Beacon

D1xB2 LED Beacon

Multi-function LED Beacon

D1xB2 Xenon Beacon

D1xB2 Xenon Beacon

10 Joule Xenon Strobe

BExBG Xenon Beacon

BExBG Xenon Beacon

21 Joule Xenon Strobe

GNExB2 LED Beacon

GNExB2 LED Beacon

LED Beacon

GNExB2 Xenon Beacon

GNExB2 Xenon Beacon

15 Joule Xenon Strobe

GNExB1 Xenon Beacon

GNExB1 Xenon Beacon

5 Joule Xenon Strobe

STExB2 LED Beacon

STExB2 LED Beacon

LED Beacon

STExB2 Xenon Beacon

STExB2 Xenon Beacon

15 Joule Xenon Strobe

STExB2 Rotating Beacon

STExB2 Rotating Beacon

Rotating Beacon

D1xB2 UL1971 Xenon

D1xB2 UL1971 Xenon

86.37cd Xenon Beacon

D2xB1 UL1971 Beacon

D2xB1 UL1971 Beacon

38.38cd LED Beacon

D2xB1 UL1638 Beacon

D2xB1 UL1638 Beacon

5 Joule Xenon Strobe

E2xB Beacon

E2xB Beacon

5 Joule Xenon Strobe

IS-mB1 LED Beacon

IS-mB1 LED Beacon

LED Beacon

IS-L101L LED Beacon

IS-L101L LED Beacon

LED Beacon

IS-pB1 LED Indicator

IS-pB1 LED Indicator

LED Indicator

BExP Plated Assy

BExP Plated Assy

Plated Assemblies

BExCBG Dual Beacon

BExCBG Dual Beacon

Dual 5J Xenon and LED

Junction Box

Junction Box

Junction Box - GRP